« "They seem to be inviting you in and say, 'Hey, look at me. Enjoy what you see and be proud of what you feel.'" | Main | Bildens problem del 2 »
fredag
nov262010

Stämningsbild, Milano 11:17

Här provar jag Jil Sander-kläder så det står härliga till. Den vita morgonrocken är inte min, det är Rafs eller nåns. Så här ser det ju oerhört tråkigt ut. Väldigt beige och grå selection. Men, men, det är var en väldigt konservativ inköpsrunda. Målet var att köpa en kostym. Två blev det.

Reader Comments (1)

Hej Daniel,

jag läste din artikel i SvD och tycker den är mycket bra. Också jag följde skeendet kring Terry Richardsson och håller helt med: "Att debatten kring Terry Richardson i slutändan gick från en kritik av en fotograf som utnyttjar sin position för sexuella tjänster till ett fördömande av hans bilder visar att för många ligger det nära till hands att önska ett modefotografi där bilderna i sig är goda"

Problemet är inte huruvida hans bilder är omoraliska, problemet är att han gjort människor illa.

Jag skrev en essä på samma tema i Fotografisk Tidskrift. Jag driver tesen att vi bör försvara det iscensatt fotografiet på samma grunder som vi försvarar en författares rätt att skildra människor på ett icke politiskt korrekt vis.

december 14, 2010 | Unregistered CommenterJenny Maria

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>