« En pendang till objektifieringen av män | Main | "They seem to be inviting you in and say, 'Hey, look at me. Enjoy what you see and be proud of what you feel.'" »
tisdag
mar292011

Silly Benjamin

Var hemma hos mina föräldrar i Borås i helgen och hittade en gammal The Face med ett reportage av Carine Roitfeld. Jag glömde ta med mig infon om vilket nummer det är, men jag tror att det är från februari 1996. Fotona är tagna av Mario Testino.

Tyckte att det, i dessa Andrej Pejic-tider, kändes spännande att se att för 15 år sedan gjordes nästan exakt samma sak.

Det var över huvud taget spännande att titta igenom The Face från den här tiden. Oftast var det bara ett eller högst två modereportage (och då för det mesta sex sidor långt). Hittade även ett reportage som gjorde stort intryck på mig då, en blandning av våld, blod, vapen och mode. Men det lägger jag upp någon annan gång.

Jag vet att jag inte bloggat här på länge, men jag har inte haft tid eller ork. Jag syns ju på så många andra ställen just nu och ofta går mina idéer till krönikor eller artiklar, snarare än blogginlägg. Kanske kan jag ändra på detta framöver. Jag hoppas det.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>